een EngelandSupporter Boete $ 36.000 voorGebruik makend van een laserTip

Defans’acties gedurende het Deense volkslieden ook delichten van vuurwerkgemaakt dearena naarkomen te zijn wanordelijk,maar defans heb eigenlijk geweestgestraft. Als de Engelsefan isontdekt schuldig aan de UEFAstraf, degamers zal zeker zijnverboden vanInternationale competitie. De laser van Engelandherinnering wasgebruikt doorfans bij de halve finale Euro 2020tegen Denemarken op woensdag. Deinspectie zal zeker ook kijknaar binnen delichten vuurwerk door Engelandfans gedurende denationaal volkslied.De UEFAheeft eigenlijk momenteel beboet de England FootballOrganisatie$ 36.000 voor laserpen groen kopen devoorval met demilieuvriendelijk laserwijzer.Na deprima kick, micro laserpen Engelandfans heeft gebruik gemaakt van een laser omspuwen op UEFAautoriteiten,Dat heb eigenlijk geopend disciplinair procedures. Defans’acties gedurende het Deense volksliednet zoals deverlichting van vuurwerkveroorzaakt dearena naaruiteindelijk worden chaotisch,maar devolgers hebben geweestbestraft. Als de Engelsevolgeling isontdekt schuldig aan de UEFAin rekening brengen, despelers zal zeker zijnverboden vanwereldwijd competitie. De laser van Engelandherinnering wasgebruikt doorsupporters bij de halve finale Euro 2020versus Denemarken op woensdag. de UEFAzullen ook onderzoeken delichten van vuurwerken”ontregeling “gedurende delandelijk volkslied van Engelandfans. Deinspectie zal zeker aanvullend kijknaar binnen deverlichting vuurwerk door Engelandvolgers gedurende denationaal volkslied.De UEFAheeft momenteel beboet de England FootballOrganisatie$ 36.000 voor laserpas yopcraft deincident met degroente laserwijzer.